creatores.org | výtvory, díla

tvůrci, inovace, kreativita, inspirace, nápady, meetpoint, scrapbook


Partneři
(připravujeme)

powered by octopusengine
star
new Nový zápis díla

Díla | Výtvory

Vytvořli jste něco zajímavého? Nejen z oblasti umění (malba, skladba, socha, šperk...) ale třeba technickou "hračku" nebo vědecký "objev". Nebo vás jen zaujal nějaký odkaz na internetu?


Řazení vybraných příspěvků podle: zápisu | oko zobrazení | star doporučení | star komentářů | star počtu podřazených přísp.

dila Optický telegraf | ji (1684)
pic
První optický telegraf představil Robert Hook Londýnské královské společnosti (Royal Society) na jedné z přednášek v roce 1684. Předvedl posluchačům zařízení ve tvaru dřevěné brány, s trojúhelníkovým terčem, posouvaným a natáčeným soustavou lan a kladek. Polohám trojúhelníku přiřadil písmena a číslice. Bylo tak možno signalizovat na dlouhou vzdálenost. Jeho myšlenka se ještě neujala.
O sto let později, v roce 1793 sestrojil po několika letech pokusů Francouz Claude Chappe semaforový telegraf. Systém se skládal z věží, na nichž byla na stožáru umístěna pohyblivá ramena. Kombinací natočení ramen bylo možno zakódovat až 196 různých znaků. Věže byly postaveny na dohled a vzájemně si předávaly zprávy. Trasy tohoto telegrafu po Francii byly později dlouhé stovky kilometrů.
Tento systém vydržel až do objevu elektrického telegrafu.
tree  kategorie: Záznam, uchování a předávání informací
2355 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-08-27 | Změna: 2019-02-20 23:41:11 | yenda.net
dila První zdroj napětí (baterka) - tzv. Voltův sloup | ji (1800)
pic

První elektrický článek, produkující elektrický proud. Sestavil ho A. Volta v roce 1800.
Skládal se z navrstvených měděných a zinkových plíšků, proložených plátky kůže, které byly provlhčeny okyseleným roztokem.
Je to jeden z nejdůležitějších objevů, který posunul zkoumání elektřiny k jejímu využívání.
tree autor | projekt: Alessandro Volta
tree  kategorie: Největší objevy, úspěchy a vynálezy lidstva (z hlediska vědy a techniky)
2771 zobraz    0 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-08-19 | Změna: 2019-02-20 23:42:21 | admin
dila Turingův stroj | ji
pic
Turingův stroj (TS) je teoretický model počítače popsaný matematikem Alanem Turingem.
Navázala na něj Von Neumannova architektura-schéma - což je model architektury počítačů využívající společnou paměť pro data i instrukce.


link odkaz
tree autor | projekt: Alan Turing
tree  kategorie: Elektronika, bastlení a programování
2198 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-08-17 | Změna: 2019-02-19 03:42:01 | yenda.net
dila Tranzistor | ji (1947)
pic

Tranzistorový jev (efekt) byl objeven a tranzistor vynalezen 16. prosince 1947 v Bellových laboratořích týmem ve složení William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain. Za tento objev jim byla roku 1956 udělena Nobelova cena za fyziku, jednalo se o velmi významný objev, který vedl k faktickému vědeckotechnickému převratu v oblasti aplikované elektrotechniky.
tree  kategorie: Největší objevy, úspěchy a vynálezy lidstva (z hlediska vědy a techniky)
2390 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-08-17 | Změna: 2019-02-20 21:36:20 | yenda.net
dila DNA (deoxyribonucleic acid) | ji (1953)
pic

DNA je pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu.
Správný dvoušroubovicový model poprvé představili v roce 1953 v časopise Nature James D. Watson a Francis Crick, pozdější laureáti Nobelovy ceny.
link odkaz
tree  kategorie: Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie)
2803 zobraz    2 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-08-16 | Změna: 2019-02-19 20:13:44 | admin
dila difrakční obraz DNA | ji (1952)
pic

Anglická biofyzička, chemička a bioložka Rosalind Elsie Franklinová se zabývala především rentgenovou krystalografií.
Je nejvíce známa svou prací na difrakčních obrazech DNA, které byly následně použity k správnému určení struktury DNA Watsonem a Crickem. Franklinová však sama zřejmě rozpoznala strukturu DNA, nicméně Watson a Crick ve své slavné práci z roku 1953 její příspěvek zmínili pouze několika slovy.
tree  ..nadřazený příspěvek
1859 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-08-16 | Změna: 2019-02-20 08:02:39 | yenda.net
dila Harmonices Mundi | ji (1619)


harmonie světa - spojitost proměnlivé rychlosti oběhu planet kolem Slunce s "tóny", které při tom planety vyluzují (výškou nad obzorem)
Merkur má nejvyšší rejstřík, Saturn hraje basy.
tree  ..nadřazený příspěvek
2141 zobraz    0 ntree    1 comm    | 5 star
Zápis: 2012-08-05 | Změna: 2019-02-20 17:36:11 | yenda.net
comm  Komentáře (1)
Jako do hororového filmu ;D
2012-08-18 | Sandra
dila Hudba Leonarda da Vinci | cz


Motiv se několikrát opakuje, kdo ví, zda to bylo záměrem, nicméně je to velmi klidná a jednoduchá melodie
tree autor | projekt: Leonardo da Vinci
tree  kategorie: Hudba (oblíbená, zajímavá, doporučená díla a autoři)
2303 zobraz    0 ntree    1 comm    | 2 star
Zápis: 2012-08-04 | Změna: 2019-02-20 23:39:26 | Ivanovna
comm  Komentáře (1)
No nevím. Leonardo byl každopádně génius - ale tyhle necelé dva tucty not bych za kdovíjaké veledílo neprohlásil - což o mnoha jeho ostatních platí právě naopak (jakože prohlásil ;-) Nemá se to náhodou hrát zrcadlově?
2012-08-04 | yenda.net
dila Šostakovič - 7.symfonie - "Leningradská" | cztree  ..nadřazený příspěvek
1826 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-08-04 | Změna: 2019-02-20 05:06:03 | Ivanovna
dila Berlioz: Fantastic Symphony | cz


5. a poslední část fantastické symfonie -Dreams of a Witch's Sabbath, mimo jiné fantasticky animovaná ;-)
tree  ..nadřazený příspěvek
2025 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-08-04 | Změna: 2019-02-20 17:37:34 | Ivanovna
dila Frankenstein neboli moderní Prométheus | cz (1818)
pic
hororový román Mary Shelleyové, poprvé vydaný v r. 1818. Vypráví příběh mladého vědce Viktora Frankensteina, který stvoří umělého člověka, monstrum ohyzdné podoby s nadlidskou silou.
Kromě zaměňování tvůrce s jeho monstrem je nejčastější mylná představa Frankensteinova netvora jako chladného a tupého stvoření bez emocí. Netvor v knize Shelleyové je však bytostí s bohatým emocionálním životem, schopnou nejenom vzteku, ale i lítosti, dojetí, vytržení z krásy okolního světa. Navíc je i velmi výřečný a schopný velmi racionální a sofistikované argumentace.
link odkaz
tree  kategorie: Literatura
2367 zobraz    0 ntree    1 comm    | 4 star
Zápis: 2012-08-04 | Změna: 2019-02-19 18:33:17 | yenda.net
comm  Komentáře (1)
Frankenstein - dnes už jedna z nejznámějších "stvůr" na creatores nesměla chybět. Nepřehléněte: román vyšel už v roce 1818 - v té době se ještě nepsaly horory ani science fiction! A autorkou je žena.
2012-08-04 | yenda.net
dila Rajtaraj - Tuli | cztree autor | projekt
tree  kategorie: Hudba (oblíbená, zajímavá, doporučená díla a autoři)
2190 zobraz    0 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-08-03 | Změna: 2019-02-20 20:46:14 | yenda.net
dila DNA Waterfall | en


Laboratoř, která vznikla nikoliv proto, aby přinášela poznání, ale tvořila esteticky zajímavé vizualizace genetických portrétů zájemců, kteří si službu objednají, umí mimo jiné i takový doplněk pro zahrady a podobně.

Cena se pohybuje od 10 000 USD výše.
link odkaz
tree  ..nadřazený příspěvek
1886 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-07-25 | Změna: 2019-02-20 21:59:08 | Efu
dila Otvírání studánek - Bohuslav Martinů | cztree  ..nadřazený příspěvek
1866 zobraz    0 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2012-07-19 | Změna: 2019-02-20 17:39:44 | Ivanovna
dila Symfonie Z Nového světa - A.Dvořák | cztree  ..nadřazený příspěvek
2053 zobraz    0 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2012-07-14 | Změna: 2019-02-20 17:34:12 | Ivanovna
dila Romeo and Juliet, No 13 Dance of the Knights - S.Prokofiev | cztree  ..nadřazený příspěvek
2042 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-07-14 | Změna: 2019-02-20 17:41:17 | Ivanovna
dila Vynález knihtisku | cz
pic
Před Gutenbergem byl v Evropě rozšířen pouze blokový tisk (deskotisk), kdy se stránka včetně písma i obrazu kompletně odlila, či vyřezala ze dřeva a pak vytiskla. Pro každý tisk musela být tedy vytvořena zvláštní deska, což bylo značně zdlouhavé a nákladné. Gutenberg přišel s myšlenkou sestavit stranu z jednotlivých znaků (písmen), která se dala opětovně přeskupit a použít znovu na jinou stranu, což celý tisk podstatně zefektivnilo a urychlilo. Gutenbergův vynález umožnil tisknout množství celých knih ve značných sériích (dříve byly tištěny pouze části knih). Vynález tisku pomocí pohyblivých liter způsobil v Evropě informační explozi.

O několik století dříve byla technologie knihtisku vynalezena v Číně, jednalo se o tisk dokumentů z dřevořezových desek a následně od 11. století pomocí pohyblivých písmen. První dochovaný tisk pomocí pohyblivých kovových písmen se dochoval v Koreji, kniha Jikji byla vytištěná v období dynastie Goryeo v roce 1377. Gutenberg tedy vynalezl knihtisk „pro Evropu“.
tree  ..nadřazený příspěvek
1928 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 13:52:37 | admin
dila Klavírní koncert č.1 b-moll - P.I.Čajkovskij | cztree  ..nadřazený příspěvek
2002 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 17:35:36 | Ivanovna
dila Waltz z baletu Labutí jezero - (P.I.Čajkovskij) | cztree  ..nadřazený příspěvek
2028 zobraz    0 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 17:42:00 | Ivanovna
dila Symfonie č.6 (Patetická) - P.I.Čajkovskij | cztree  ..nadřazený příspěvek
2025 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 22:30:16 | Ivanovna
dila Absolon, fili mi - Josquin des Prez | jitree  ..nadřazený příspěvek
1948 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 17:38:58 | Ivanovna
dila Josquin des Prez - Adieu mes amours | jitree  ..nadřazený příspěvek
1975 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 17:37:01 | Ivanovna
dila Stabat Mater - Josquin des Prez | jitree  ..nadřazený příspěvek
1803 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 08:34:49 | Ivanovna
dila Messe de Notre Dame | ji (1365)


nejstarší známé zpracování mešního ordinária, nejznámější skladba 14. století vůbec
tree  ..nadřazený příspěvek
2129 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 17:41:37 | Ivanovna
dila Liebestraum - love Dream - Sen lásky | cztree  ..nadřazený příspěvek
1921 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-19 23:28:35 | Ivanovna
dila TELESAR - Emerging Technologies | entree  kategorie: Kybernetika, robotika a umělá inteligence
2150 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 08:09:39 | Petr Kadlec
dila Mendelovy zákony dědičnosti | cz (1863)
pic
Mendel se letech 1856–1863 věnoval křížení hrachoru a sledování potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti.
Shrnují pravidla, která se uplatňují při dědičnosti znaků pohlavím neovlivněných, které kódují geny náležícími k různým genovým vazebným skupinám. Tato pravidla přímo vyplývají z prací Gregora Mendela, nicméně on sám je takto explicitně nedefinoval.
link odkaz
tree autor | projekt: Gregor Johann Mendel
tree  kategorie: Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie)
2347 zobraz    0 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 23:42:48 | admin
dila Morganovy zákony dědičnosti | cz (1911)
pic
Morganovy zákony dědičnosti objevil americký genetik Thomas Morgan, při svých pokusech s octomilkami (Drosophila melanogaster), kterými chtěl vyvrátit teorii o umístění genů na chromozómech. Namísto toho ji potvrdil. Jsou tři:

1. Geny jsou lineárně uspořádány na chromozómech.

2. Geny jednoho chromozómu tvoří vazebnou skupinu. Počet vazebných skupin organismu je shodný s počtem párů homologních chromozómů, které má.

3. Mezi geny homologického páru chromozómu může prostřednictvím crossing-overu probíhat genová výměna. Frekvence crossing-overu je přímo úměrná vzdálenosti genů.
tree autor | projekt: Thomas Morgan
tree  kategorie: Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie)
2430 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-02-20 23:39:03 | admin
dila Kreativní sestřih | cz
pic

odkaz se mi ztratil - až najdu, doplním
tree  kategorie: Kuriozity, nesmysly, srandičky (nezařaditelné)
2959 zobraz    0 ntree    0 comm    | 6 star
Zápis: 2012-07-10 | Změna: 2019-02-19 16:46:01 | Slunečnice
dila OSTROV - mystický ruský film, 2006 | cz

pic
Drama člověka, kterého si Bůh vyvolil, aby se stal jurodivým starcem, léčitelem a snad i světcem mezi ruskými mnichy na odlehlém ostrůvku v moři. V malém ruském ortodoxním klášteře žije neobyčejný člověk. Ostatní mniši jsou zmatení jeho prapodivným chováním a ti, co ostrov navštěvují, věří, že tento muž má schopnost uzdravovat, vymýtat démony a předpovídat budoucnost. On sám se však považuje za nečistého pro čin, který v mládí spáchal.
link odkaz
tree  kategorie: Film, kinematografie, filmové umění
2168 zobraz    0 ntree    1 comm    | 3 star
Zápis: 2012-07-07 | Změna: 2019-02-20 05:50:31 | Albín
comm  Komentáře (1)
film je v ruštine s českými titulkami (dajú sa zapnúť)
2012-07-07 | Albín


Vybráno 30 zápisů


Celkový počet vybraných záznamů: 193
Strana 4 z 7Přihlášení
uživatel:

heslo:  nebo

zapomenuté heslo?
help Nápověda
rules Pravidla skupiny

Náhodně vybraný citát cit
Lepší blázen s nápadama, nežli chytrák bez fantazie...
neznámý

Anketa stat
Zajímá mě hlavně
umění
bar
1587
věda a technika
bar
1320
obojí (všechno)
bar
1323
počet hlasů: 4230


Kalendář akcí a událostí
předchozí  Únor 2019  následující
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

arw Zobrazit akce pro 2019-02right info
star 0 | action: nic | sel: dila || uid: 0 | lng: cz | (c) yenda.net 2002-2012