creatores.org

tvůrci, inovace, kreativita, inspirace, nápady, meetpoint, scrapbook


Partneři
(připravujeme)

powered by octopusengine
star
new Nový zápis díla

Díla | Výtvory

Vytvořli jste něco zajímavého? Nejen z oblasti umění (malba, skladba, socha, šperk...) ale třeba technickou "hračku" nebo vědecký "objev". Nebo vás jen zaujal nějaký odkaz na internetu?


Řazení vybraných příspěvků podle: zápisu | oko zobrazení | star doporučení | star komentářů | star počtu podřazených přísp.

dila Turingův stroj | ji
pic
Turingův stroj (TS) je teoretický model počítače popsaný matematikem Alanem Turingem.
Navázala na něj Von Neumannova architektura-schéma - což je model architektury počítačů využívající společnou paměť pro data i instrukce.


link odkaz
tree autor | projekt: Alan Turing
tree  kategorie: Elektronika, bastlení a programování
2293 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-08-17 | Změna: 2019-05-24 07:40:07 | yenda.net
dila Tranzistor | ji (1947)
pic

Tranzistorový jev (efekt) byl objeven a tranzistor vynalezen 16. prosince 1947 v Bellových laboratořích týmem ve složení William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain. Za tento objev jim byla roku 1956 udělena Nobelova cena za fyziku, jednalo se o velmi významný objev, který vedl k faktickému vědeckotechnickému převratu v oblasti aplikované elektrotechniky.
tree  kategorie: Největší objevy, úspěchy a vynálezy lidstva (z hlediska vědy a techniky)
2501 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-08-17 | Změna: 2019-05-24 04:13:09 | yenda.net
dila DNA (deoxyribonucleic acid) | ji (1953)
pic

DNA je pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu.
Správný dvoušroubovicový model poprvé představili v roce 1953 v časopise Nature James D. Watson a Francis Crick, pozdější laureáti Nobelovy ceny.
link odkaz
tree  kategorie: Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie)
2904 zobraz    2 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-08-16 | Změna: 2019-05-24 20:56:00 | admin
dila difrakční obraz DNA | ji (1952)
pic

Anglická biofyzička, chemička a bioložka Rosalind Elsie Franklinová se zabývala především rentgenovou krystalografií.
Je nejvíce známa svou prací na difrakčních obrazech DNA, které byly následně použity k správnému určení struktury DNA Watsonem a Crickem. Franklinová však sama zřejmě rozpoznala strukturu DNA, nicméně Watson a Crick ve své slavné práci z roku 1953 její příspěvek zmínili pouze několika slovy.
tree  ..nadřazený příspěvek
1960 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-08-16 | Změna: 2019-05-24 03:29:02 | yenda.net
dila Vynález knihtisku | cz
pic
Před Gutenbergem byl v Evropě rozšířen pouze blokový tisk (deskotisk), kdy se stránka včetně písma i obrazu kompletně odlila, či vyřezala ze dřeva a pak vytiskla. Pro každý tisk musela být tedy vytvořena zvláštní deska, což bylo značně zdlouhavé a nákladné. Gutenberg přišel s myšlenkou sestavit stranu z jednotlivých znaků (písmen), která se dala opětovně přeskupit a použít znovu na jinou stranu, což celý tisk podstatně zefektivnilo a urychlilo. Gutenbergův vynález umožnil tisknout množství celých knih ve značných sériích (dříve byly tištěny pouze části knih). Vynález tisku pomocí pohyblivých liter způsobil v Evropě informační explozi.

O několik století dříve byla technologie knihtisku vynalezena v Číně, jednalo se o tisk dokumentů z dřevořezových desek a následně od 11. století pomocí pohyblivých písmen. První dochovaný tisk pomocí pohyblivých kovových písmen se dochoval v Koreji, kniha Jikji byla vytištěná v období dynastie Goryeo v roce 1377. Gutenberg tedy vynalezl knihtisk „pro Evropu“.
tree  ..nadřazený příspěvek
2010 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-05-24 02:43:44 | admin
dila TELESAR - Emerging Technologies | entree  kategorie: Kybernetika, robotika a umělá inteligence
2249 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-05-22 19:49:48 | Petr Kadlec
dila Mendelovy zákony dědičnosti | cz (1863)
pic
Mendel se letech 1856–1863 věnoval křížení hrachoru a sledování potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti.
Shrnují pravidla, která se uplatňují při dědičnosti znaků pohlavím neovlivněných, které kódují geny náležícími k různým genovým vazebným skupinám. Tato pravidla přímo vyplývají z prací Gregora Mendela, nicméně on sám je takto explicitně nedefinoval.
link odkaz
tree autor | projekt: Gregor Johann Mendel
tree  kategorie: Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie)
2451 zobraz    0 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-05-24 18:18:45 | admin
dila Morganovy zákony dědičnosti | cz (1911)
pic
Morganovy zákony dědičnosti objevil americký genetik Thomas Morgan, při svých pokusech s octomilkami (Drosophila melanogaster), kterými chtěl vyvrátit teorii o umístění genů na chromozómech. Namísto toho ji potvrdil. Jsou tři:

1. Geny jsou lineárně uspořádány na chromozómech.

2. Geny jednoho chromozómu tvoří vazebnou skupinu. Počet vazebných skupin organismu je shodný s počtem párů homologních chromozómů, které má.

3. Mezi geny homologického páru chromozómu může prostřednictvím crossing-overu probíhat genová výměna. Frekvence crossing-overu je přímo úměrná vzdálenosti genů.
tree autor | projekt: Thomas Morgan
tree  kategorie: Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie)
2533 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2019-05-24 20:36:50 | admin
dila Higgsův boson | cz (1964)
pic
Higgsův boson je hmotná skalární elementární částice předpovězená ve standardním modelu částic. Jde o jedinou částici z tohoto modelu, která ještě nebyla pozorována, ale která zároveň hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic, zejména rozdílu mezi nehmotným fotonem a velmi těžkými bosony W a Z. Hmotnosti elementárních částic a rozdíly mezi elektromagnetismem a slabou interakcí jsou rozhodující v mnoha mikroskopických dějích, a tak, pokud existuje, má Higgsův boson na náš vesmír významný vliv.
Higgsův boson poprvé předpověděl roku 1964 britský fyzik Peter Higgs, který rozpracoval myšlenky s Philipem Andersonem, a nezávisle několika dalšími fyziky.
link odkaz
tree  kategorie: Kosmologie
3431 zobraz    6 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-07-04 | Změna: 2019-05-24 20:03:16 | yenda.net
dila blbůstka od SONY | en


zatím moc nerozumím "účelu" - ale každopádně to zaujme a v první fázi i trochu pobaví
tree  kategorie: Kuriozity, nesmysly, srandičky (věda a technika)
1955 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-07-02 | Změna: 2019-05-24 23:58:11 | Petr Kadlec
dila zatím nejmenší vrtulník (pro jednoho) | enlink odkaz
tree  kategorie: Drobné vynálezy všedního dne a kutilství
1992 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-07-02 | Změna: 2019-05-24 03:44:42 | Petr Kadlec
dila Long Now - tisícileté hodiny v Nevadě | sk
pic

link odkaz
tree  kategorie: Fyzika a matematika (i astronomie, fyzikální chemie)
2241 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-06-30 | Změna: 2019-05-24 20:14:53 | Petr Kadlec
dila Robot šplhající pomocí nadzvukového proudění vzduchu | en
pic
Převratná technologie pohybu robotů šplhajících přes překážky bez dotyku s povrchem využívá Bernoulliho princip z mechaniky tekutin.

link odkaz
tree  kategorie: Kybernetika, robotika a umělá inteligence
2361 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-19 | Změna: 2019-05-23 19:20:57 | yenda.net
dila Sand Flea Jumping Robot (skákající písečná blecha) | en


Sand Flea is an 11-lb robot with one trick up its sleeve: Normally it drives like an RC car, but when it needs to it can jump 30 feet into the air. An onboard stabilization system keeps it oriented during flight to improve the view from the video uplink and to control landings. Current development of Sand Flea is funded by the The US Army's Rapid Equipping Force.
link odkaz
tree  kategorie: Kybernetika, robotika a umělá inteligence
2354 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-06-17 | Změna: 2019-05-24 17:02:58 | admin
dila Kráječ masa s laserovým skenerem | en


Aplikovaná věda v praxi!
1769 zobraz    0 ntree    1 comm    | 2 star
Zápis: 2012-06-17 | Změna: 2019-05-24 18:27:28 | hubert
comm  Komentáře (1)
jo, tak to je fakt MASO
2012-06-17 | yenda.net
dila Heron of Alexandria 's Steam Engine | en (80)


(6.22) parní stroj (z 1. století našeho letopočtu)
tree  ..nadřazený příspěvek
2255 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-16 | Změna: 2019-05-24 06:44:45 | admin
dila Zajímavá hračka za pár korun | cz
pic
Už dnes si můžete koupit robota, kterému k oživení stačí vložit mozek – smartphone. Vzhledem k originálnímu způsobu přenosu povelů je multiplatformní.


link odkaz
tree  kategorie: Kybernetika, robotika a umělá inteligence
2387 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-16 | Změna: 2019-05-24 22:05:47 | feedee
dila Palivový článek na butan již v prodeji. | cz
pic
O reálném nasazení palivových článků místo už dávno nedostačujících akumulátorů slýcháme celé roky. Teď by se zvěsti konečně měly obrátit ve skutečnost. A to díky firmě Lilliputian Systems, která vzešla ze slavného Massachussets Institute of Technology (MIT).
link odkaz
tree  kategorie: Energetické zdroje (blízké ) budoucnosti
2365 zobraz    0 ntree    1 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-16 | Změna: 2019-05-24 08:31:18 | feedee
comm  Komentáře (1)
to už opravdu vypadá velmi zajímavě!
2012-06-16 | yenda.net
dila Robot jako hrozba - Russia's New Killer Robots | ji


Měli jsme tu už robota umělecké dílo, pomocníka, hračku - ale nezakrývejme si oči před tradičně největším "investorem do vývoje" - a to je armáda.
tree  kategorie: Kybernetika, robotika a umělá inteligence
2287 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-15 | Změna: 2019-05-25 01:08:55 | yenda.net
dila 3d tiskárna - RepRap - Josef Průša | cz (2009)
pic
ojedinělý, jednoduchý i revoluční princip 3D tisku
link odkaz
tree autor | projekt
tree  ..nadřazený příspěvek
2577 zobraz    1 ntree    1 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-07 | Změna: 2019-05-24 14:45:13 | admin
comm  Komentáře (1)
docela vážně uvažuji, že si jendou něco takového sestrojím - někdo další do teamu?
2012-06-10 | yenda.net
dila Psaní na silnici | en


1756 zobraz    0 ntree    1 comm    | 2 star
Zápis: 2012-05-30 | Změna: 2019-05-24 15:31:11 | hubert
comm  Komentáře (1)
...jestli to trochu neruší ty řidiče ;-) i když asi nejspíš zpomalí
2012-05-31 | yenda.net
dila Velikosti v různých úrovních relativity | en

Flashový nástroj Scale of The Universe vám umožní projít si svět v jeho člověku známých velikostech (a o jednotlivých objektech se něco i dočíst). Tento program vytvořil během roku a půl 14 let starý student Cary Huang se svým bratrem!
link odkaz
tree  kategorie: Kosmologie
2566 zobraz    0 ntree    3 comm    | 6 star
Zápis: 2012-05-30 | Změna: 2019-05-25 02:10:14 | Efu
comm  Komentáře (3)
to je fakt super
2012-05-30 | yenda.net
Prošel jsem to celý a je to udělané moc hezky.
2012-06-05 | fikacek
Geniální nápad - výborné zpracování! Fascinující dobrodružství při cestě do mikro světa (jedním směrem) i při odhalování velikosti vesmíru (směrem druhým).
2012-07-30 | Petr Kadlec
dila LED cube 8x8x8 | en


512 LEDek.. a je to. Umění? Věda?
tree  kategorie: Elektronika, bastlení a programování
2332 zobraz    0 ntree    2 comm    | 1 star
Zápis: 2012-05-21 | Změna: 2019-05-24 22:41:25 | yenda.net
comm  Komentáře (2)
zajímavé,umím si představit,že na podobném principu budou v budoucnu fungovat opravdové 3d projektory ;-)
2012-05-22 | Ivanovna
Ivanovna: myslím, že tento PRINCIP je pro reálné "více 3d pixelové" zobrazení nevhodný (princip barevných LEDek a drátků v prostoru)
2012-06-10 | yenda.net
dila My Buckyballs electric motor. | en


Pár magnetickejch kuliček.. kousek drátu a tužková baterka.
tree  kategorie: Elektronika, bastlení a programování
2385 zobraz    0 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2012-05-21 | Změna: 2019-05-24 11:09:45 | yenda.net
dila Tesla Envy - Getting VERY close to huge sparks | entree  ..nadřazený příspěvek
1940 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-05-21 | Změna: 2019-05-23 20:23:54 | yenda.net
dila Speciální teorie relativity | ji (1905)
pic

Fyzikální teorie publikovaná r. 1905 Albertem Einsteinem. Nahrazuje Newtonovy představy o prostoru a čase a zahrnuje teorii elektromagnetického pole reprezentovanou Maxwellovými rovnicemi. Teorie se nazývá speciální, protože popisuje pouze zvláštní případ Einsteinova principu relativity, kdy vliv gravitace lze zanedbat. O deset let později Einstein publikoval obecnou teorii relativity, která zahrnuje i gravitaci.


link odkaz
tree autor | projekt: Albert Einstein
tree  kategorie: Fyzika a matematika (i astronomie, fyzikální chemie)
2855 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-05-20 | Změna: 2019-05-22 23:06:04 | admin
dila Maxwellovy rovnice | cz (1865)
pic

Maxwellovy rovnice jsou základní zákony v makroskopické teorii elektromagnetického pole, které zformuloval James Clerk Maxwell v roce 1865. Lze je zapsat buď v integrálním (zde na obrázku) nebo diferenciálním tvaru. V integrálním tvaru popisují elektromagnetické pole v jisté oblasti, kdežto v diferenciálním tvaru v určitém bodu této oblasti.
link odkaz
tree autor | projekt: James Clerk Maxwell
tree  kategorie: Fyzika a matematika (i astronomie, fyzikální chemie)
2548 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-05-19 | Změna: 2019-05-24 07:24:22 | admin
dila Tesla, pán blesků - dokument (ČT2) | cz


Geniální vynálezce, vizionář, který předběhl svou dobu, a k jehož dílu se nyní s obdivem i v tichém úžasu - a s novým pochopením - začínáme vracet.
tree  ..nadřazený příspěvek
1844 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-05-19 | Změna: 2019-05-24 11:58:39 | admin
dila Periodická tabulka prvků | ji (1869)
pic

nebyla vytvořeana ani vynalezena, ale důmyslně sestavena a objevana
link odkaz
tree autor | projekt: Dmitrij Ivanovič Mendělejev
tree  kategorie: Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie)
3418 zobraz    1 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2012-08-05 | Změna: 2019-05-25 01:21:44 | admin
dila Robot jako umělecké dílo? | en


Tento osminohý kulový robot je pro mne i uměleckým dílem.
Dokážu si představit různobarevně svítící skupiny těchto stroječků, jak předvádějí docela zábavný "balet".
link odkaz
tree  kategorie: Kybernetika, robotika a umělá inteligence
2404 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-05-11 | Změna: 2019-05-24 16:32:08 | yenda.net


Vybráno 30 zápisů


Celkový počet vybraných záznamů: 91
Strana 3 z 4Přihlášení
uživatel:

heslo:  nebo

zapomenuté heslo?
help Nápověda
rules Pravidla skupiny

Náhodně vybraný citát cit
Lepší blázen s nápadama, nežli chytrák bez fantazie...
neznámý

Anketa stat
Zajímá mě hlavně
umění
bar
1619
věda a technika
bar
1350
obojí (všechno)
bar
1379
počet hlasů: 4348


Kalendář akcí a událostí
předchozí  Květen 2019  následující
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

arw Zobrazit akce pro 2019-05right info
star 0 | action: nic | sel: scitech || uid: 0 | lng: cz | (c) yenda.net 2002-2012