creatores.org

tvůrci, inovace, kreativita, inspirace, nápady, meetpoint, scrapbook


Partneři
(připravujeme)

powered by octopusengine
star
Nový zápis příspěvku do kategorie:

kategorie
  proj Vybrané nejčastější kategorie:  
umění | věda a technika | nezařazeno |    star (počet příspěvků) | oko zobrazeno
pic  (48)9796
pic  (36)10961
pic  (16)8875
pic  (14)8219
pic  (9)6996
pic  (9)7742
pic  (5)6543
pic  (5)6596
pic  (3)6400
pic  (1)6511
(1)6174
pic  (8)7266
pic  (5)8330
pic  (64)13913
pic  (27)10772
pic  (25)11299
pic  (22)8856
pic  (19)19191
pic  (18)8612
pic  (11)7748
pic  (8)7524
(5)6776

(zařazení do tohoto výběru provádí pouze admin - na doporučení nebo podle většího počtu podřazených příspěvků...)
Řazení vybraných příspěvků podle: zápisu | oko zobrazení | star doporučení | star komentářů | star počtu podřazených přísp.

Nejnovější příspěvky

project Fyzika a matematika (i astronomie, fyzikální chemie) | ji
pic
Matematika (z řeckého mathematikós = milující poznání; máthema = věda, vědění, poznání) je věda zabývající se z formálního hlediska kvantitou, strukturou, prostorem a změnou. Charakteristickou vlastností matematiky je její důraz na absolutní přesnost metod a nezpochybnitelnost výsledků. Tyto vlastnosti, které matematiku odlišují od všech ostatních vědních disciplín, mají původ již v antickém Řecku. Nejstarším dochovaným příkladem tohoto přístupu je kniha řeckého matematika Euklida Základy pocházející z 4. století př. n. l.

Fyzika (z řeckého physikos: přírodní, ze základu physis: příroda) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku atd. Vztahy mezi těmito objekty fyzika obvykle vyjadřuje matematickými prostředky. Mnoho poznatků fyziky je úspěšně aplikováno v praxi, což významně přispívá k rozvoji civilizace.
13913 zobraz    64 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-06-16 | Změna: 2020-10-19 16:07:41 | admin
project Hudba (oblíbená, zajímavá, doporučená díla a autoři) | cz
pic
(pokud nejsou zařazena přímo pod autorem)
9796 zobraz    48 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-16 | Změna: 2020-10-19 22:46:45 | admin
project Výtvarné umění (oblíbená, doporučená díla a autoři) | cz
pic
grafika, malba, sochařství...
10961 zobraz    36 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-16 | Změna: 2020-10-19 22:43:28 | admin
project Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie) | ji
pic
Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda - tedy životověda - věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi. Látky jsou složeny z atomů a z nich složených molekul nebo z iontů (iontové soli a taveniny). Chemie popisuje svým vlastním metodickým a teoretickým přístupem hmotu a navazuje tak na studia fyzikální a předchází studiu hmoty z biologického nebo např. geologického hlediska. Vzhledem k rozličnosti hmoty, která je složena z různých kombinací atomů, chemici často studují, jak atomy odlišných chemických prvků mezi sebou interagují a jaké molekuly a jakým průběhem z těchto interakcí vznikají.
10772 zobraz    27 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-06-16 | Změna: 2020-10-19 20:30:19 | admin
project Elektronika, bastlení a programování | cz
pic
11299 zobraz    25 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2012-06-17 | Změna: 2020-10-19 17:04:18 | admin
project Kybernetika, robotika a umělá inteligence | ji
pic
Kybernetika (z řec. Kybernétes, Kormidelník) je věda, která se zabývá obecnými principy řízení a přenosu informací ve strojích, živých organismech a společenstvích. K popisu používá zejména matematický aparát. Je založena na poznatku, že některé procesy probíhající v živých organismech jsou popsány stejnými rovnicemi jako analogické procesy v technických zařízeních. Za zakladatele je považován americký matematik Norbert Wiener.
tree  kategorie: Fyzika a matematika (i astronomie, fyzikální chemie)
8856 zobraz    22 ntree    0 comm    | 6 star
Zápis: 2012-06-15 | Změna: 2020-10-19 09:37:39 | admin
project Největší objevy, úspěchy a vynálezy lidstva (z hlediska vědy a techniky) | cz
pic
zde budeme postupně vkládat podřazené příspěvky - můžete také. Nebo pod již vložené. Doplnit, komentovat...
19191 zobraz    19 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-06-13 | Změna: 2020-10-19 22:48:48 | admin
project Kosmologie | cz
pic
Zabývá se vesmírem jako celkem. Předmětem studia kosmologie je vznik, vývoj a budoucí osud vesmíru. Věnuje se jí filozofie, teologie a fyzikální kosmologie. Fyzikální kosmologie využívá poznatků několika fyzikálních oborů. Nejčastěji je to obecná teorie relativity, astronomie, astrofyzika, částicová a atomová fyzika.


tree  kategorie: Fyzika a matematika (i astronomie, fyzikální chemie)
8612 zobraz    18 ntree    0 comm    | 0 star
Zápis: 2012-08-04 | Změna: 2020-10-19 16:30:54 | admin
project Fotografické weby (fotogalerie, fotobanky, fotoobchody) | cz
pic
Poznámka:
Kategorie, která tematicky zastřešuje podřazené příspěvky. (Mohlo by se jednat i o projekt, který má více různých částí)
tree  kategorie: Výtvarné umění (oblíbená, doporučená díla a autoři)
8875 zobraz    16 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-06-12 | Změna: 2020-10-19 23:26:27 | admin
project Architektura a vše kolem | cz
pic
Poznámka:
Kategorie, která tematicky zastřešuje podřazené příspěvky. (Mohlo by se jednat i o projekt, který má více různých částí)
8219 zobraz    14 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-06-15 | Změna: 2020-10-19 23:14:52 | admin
project Záznam, uchování a předávání informací | ji
pic
jeskynní malby, písmo (obrázkové, klínové, znakové), noty, telegraf, rádio, televize, gramofon, walkman, mp3, internet...
tree  kategorie: Největší objevy, úspěchy a vynálezy lidstva (z hlediska vědy a techniky)
7748 zobraz    11 ntree    0 comm    | 0 star
Zápis: 2012-06-24 | Změna: 2020-10-19 15:44:15 | yenda.net
project Design a vše kolem (včetně užitého umění) | cz
pic
Poznámka:
Kategorie, která tematicky zastřešuje podřazené příspěvky. (Mohlo by se jednat i o projekt, který má více různých částí)
tree  kategorie: Výtvarné umění (oblíbená, doporučená díla a autoři)
6996 zobraz    9 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-06-15 | Změna: 2020-10-19 07:28:33 | admin
project Šikovné ruce (šperky, ozdoby, šití...) | cz
pic
7742 zobraz    9 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2012-06-17 | Změna: 2020-10-19 22:57:08 | admin
project Energetické zdroje (blízké ) budoucnosti | cz
pic
Poznámka:
Kategorie, která tematicky zastřešuje podřazené příspěvky. (Mohlo by se jednat i o projekt, který má více různých částí)
tree  kategorie: Elektronika, bastlení a programování
7524 zobraz    8 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-06-16 | Změna: 2020-10-19 14:00:35 | admin
project Co se jinam nevešlo - nebo je to umění i věda | cz
pic
Někdy nastává k velmi vzácnému sloučení vědy a umění. Tato kategorie vznikla hlavně pro "patrona" našeho projektu: Leonarda da Vinci (něvěděli jsme, zda ho dát do vědy či umění)
7266 zobraz    8 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-06-17 | Změna: 2020-10-19 03:13:03 | admin
lide Nikola Tesla | cz
pic * 1856 + 1943
Americký fyzik srbského původu, vynálezce a konstruktér elektrických strojů a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud. Po předvedení bezdrátové telekomunikace v roce 1893 a po vítězství v tzv. „válce proudů“ byl všeobecně respektován jako nejvýznamnější americký elektrotechnický inženýr. Jeho práce daly základ moderní elektrotechnice a mnoho jeho objevů mělo zásadní význam pro budoucnost. (Wikipedia)
link odkaz
tree  kategorie: Fyzika a matematika (i astronomie, fyzikální chemie)
5884 zobraz    7 ntree    0 comm    | 6 star
Zápis: 2012-05-14 | Změna: 2020-10-19 22:25:03 | admin
cit  Citáty
Můžu vychýlit planetu Zemi z její oběžné dráhy, ale neudělám to!
Dar duševní síly pochází od Boha, božské bytosti, když soustředíme svoje myšlení na tuto pravdu, naladíme sa na velkou sílu. Moja matka mě naučila hledat všechnu pravdu v Bibli.
Peníze nemají takovou hodnotu, jakou na ně lidé kladou. Všechny moje peníze byly investovány do pokusů, se kterými jsem udělal nové objevy umožňující lidstvu mít trochu snazší život.
dila Higgsův boson | cz (1964)
pic
Higgsův boson je hmotná skalární elementární částice předpovězená ve standardním modelu částic. Jde o jedinou částici z tohoto modelu, která ještě nebyla pozorována, ale která zároveň hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic, zejména rozdílu mezi nehmotným fotonem a velmi těžkými bosony W a Z. Hmotnosti elementárních částic a rozdíly mezi elektromagnetismem a slabou interakcí jsou rozhodující v mnoha mikroskopických dějích, a tak, pokud existuje, má Higgsův boson na náš vesmír významný vliv.
Higgsův boson poprvé předpověděl roku 1964 britský fyzik Peter Higgs, který rozpracoval myšlenky s Philipem Andersonem, a nezávisle několika dalšími fyziky.
link odkaz
tree  kategorie: Kosmologie
4496 zobraz    6 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-07-04 | Změna: 2020-10-19 16:54:59 | yenda.net
project Kuriozity, nesmysly, srandičky (nezařaditelné) | cz
pic
ani věda ani umění - ale něco, na co stojí za to upozornit
tree  kategorie: Co se jinam nevešlo - nebo je to umění i věda
8330 zobraz    5 ntree    0 comm    | 0 star
Zápis: 2012-06-18 | Změna: 2020-10-19 03:38:18 | admin
project Člověk a jeho zdraví | cz

k péči o zdraví se asi nedá přistupovat vyloženě tvůrčím způsobem (pokud není ověřený a funkční) ale různé použitelné návody či rady se mohou vyskytnout - například i o hubnutí, o udržení kondice apod.
tree  kategorie: Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie)
6776 zobraz    5 ntree    1 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-18 | Změna: 2020-10-19 10:14:19 | admin
comm  Komentáře (1)
Zajímavý projekt - Národní ústav duševního zdraví - pracoviště pro výzkum v oblasti duševního zdraví a aplikovaných neurověd http://www.nudz.cz/
2013-11-17 | Paní Liška
project Literatura | cz
pic
básně i romány
6543 zobraz    5 ntree    0 comm    | 0 star
Zápis: 2012-07-07 | Změna: 2020-10-19 23:21:30 | admin
project Film, kinematografie, filmové umění | cz
pic
6596 zobraz    5 ntree    0 comm    | 0 star
Zápis: 2012-07-07 | Změna: 2020-10-19 22:41:40 | admin
group ZTOHOVEN | cz
pic
Skupina původně asi 50 streetartových umělců o sobě dala poprvé vědět v roce 2003, když z poloviny zakryla neonové srdce na Pražském hradě. Akce způsobila poprask veřejnosti i médií a skupinu, která si dala název Ztohoven, semkla a povzbudila. Další známé akce: Fingovaný jaderný výbuch ve vysílání ČT nebo sklíčka na semaforech.
link odkaz
tree  kategorie: graffiti & street-art
4572 zobraz    4 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-06-07 | Změna: 2020-10-19 13:12:16 | yenda.net
project 3d tisk | cz
pic

tree  kategorie: Elektronika, bastlení a programování
S | 4769 zobraz    4 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2014-08-16 | Změna: 2020-10-19 07:02:07 | yenda.net
lide Leonardo da Vinci | cz
pic * 1452 + 1519
Všestranná renesanční osobnost. Byl významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér.
link odkaz
tree  kategorie: Co se jinam nevešlo - nebo je to umění i věda
4748 zobraz    3 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-05-11 | Změna: 2020-10-19 22:25:08 | admin
cit  Citáty
Bez otáčení jde, kdo míří ke hvězdám.
Žádné lidské zkoumání nemůže být nazváno opravdovou vědou, pokud ho nemůžeme dokázat matematicky.
Malířství je poezie, která se vidí, ale necítí, poezie je malířství, které se cítí, ale nevidí.
Vše krásné umírá s člověkem, ne však umění.
Nic velkého nedokáže umělec, který sám o sobě nepochybuje.
lide HR GIGER ARh+ | cz
pic * 1940 + 2014
Hans Ruedi Giger. Švýcarský malíř, sochař a návrhář, známý především jako tvůrce uměleckého směru s názvem biomechanický surrealismus a tvůrce holywoodského monstra Vetřelce.
link odkaz
tree  kategorie: Výtvarné umění (oblíbená, doporučená díla a autoři)
6666 zobraz    3 ntree    1 comm    | 4 star
Zápis: 2012-05-13 | Změna: 2020-10-19 23:09:45 | yenda.net
comm  Komentáře (1)
některé jeho obrazy jsou trochu až "moc" a on sám je takový démon - ale kretivní, to on rozhodně byl!
2012-06-13 | yenda.net
place Viniční altán | cz
pic
Vinný restaurant s galerií, kde se pravidelně konají výstavy obrazů a fotografií.
GPS: 50.0686861 | 14.4443361
link odkaz
A | 3883 zobraz    3 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-05-17 | Změna: 2020-10-19 15:07:44 | Ivana
lide Pablo Picasso | cz
pic * 1881 + 1973
Je jednou z nejvýznamnějších osobností umění 20. století. Společně s Georgesem Braquem je považován za zakladatele kubismu. Odhaduje se, že Picasso vytvořil asi 13 500 obrazů a skic, 100 000 rytin a tisků, 34 000 ilustrací a 300 skulptur a keramických děl.
(Wikipedia)
link odkaz
tree  kategorie: Výtvarné umění (oblíbená, doporučená díla a autoři)
5361 zobraz    3 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-05-17 | Změna: 2020-10-19 23:30:46 | admin
cit  Citáty
Kdybych věděl, co je to umění, nikdy bych se tím netajil. Každý by chtěl rozumět umění. Proč se nikdo nepokouší rozumět zpěvu ptáků.
Jak smutné pro malíře, jenž miluje blondýny a nesmí je malovat na svých obrazech, protože se nehodí ke košíku s ovocem.
Skutečný umělcův talent sestává z umění přesvědčit druhé, že jeho bláznivé nápady jsou pro ně absolutní nezbytností.
Když se setkají kritici, mluví o barvách a kompozici. Když se setkají malíři, baví se o tom, kde se dá koupit nejlevnější terpentýn.
Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku.
Umění je lež, jež nám pomáhá pochopit pravdu.
Jsou malíři, kteří dělají ze slunce žlutou skvrnu, ale jsou jiní, kteří díky svému umění a moudrosti dělají ze žluté barvy slunce.
Kdybych věděl, co je to umění, nikdy bych se tím netajil.
project coworking | en
pic
Coworking ("spolu-práce") vychází z osobního rozhodnutí lidí, mající možnost pracovat téměř odkudkoliv na světě, pracovat po boku dalších lidí a nezávisle na nich vykonávat svou běžnou pracovní činnost. Nejčastěji tento přístup láká nezávislé pracovníky, kterým schází společnost a podpora běžně přítomná na tradičním pracovišti nebo ti, kteří se snadno rozptýlí během své pracovní činnosti, ale nechtějí přijít o výsadu své nezávislosti a kreativity tím, že začnou pracovat pro někoho jiného.

Sdílené prostory poskytují zázemí a podporu nutnou k rozvoji úspěšné „spolu-práce“, poskytují kvalitní a dobře vybavené kancelářské prostory, organizují společenské a vzdělávací aktivity a zároveň vytváří komunitu lidí s podobnými zájmy a potřebami.


link odkaz
4011 zobraz    3 ntree    1 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-10 | Změna: 2020-10-19 23:30:32 | yenda.net
comm  Komentáře (1)
když jsem o tom slyšel minulý rok poprvé, přišlo mi to jako úplná blbost - ale čím víc o tom přemýšlím, projekt se mi nezdá až tak MIMO - záleží na lidech.. a lidé jsou různí.
2012-06-10 | yenda.net
project graffiti & street-art | cz
pic

tree  kategorie: Výtvarné umění (oblíbená, doporučená díla a autoři)
6400 zobraz    3 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2012-06-17 | Změna: 2020-10-19 22:48:14 | admin
project Věda a technika - podrobněji nezařazeno | cz

4758 zobraz    3 ntree    0 comm    | 6 star
Zápis: 2012-06-19 | Změna: 2020-10-19 22:06:31 | admin


Vybráno 30 zápisů


Celkový počet vybraných záznamů: 710
Strana 1 z 24Přihlášení
uživatel:

heslo:  nebo

zapomenuté heslo?
help Nápověda
rules Pravidla skupiny

Náhodně vybraný citát cit
Lepší blázen s nápadama, nežli chytrák bez fantazie...
neznámý

Anketa stat
Zajímá mě hlavně
umění
bar
1928
věda a technika
bar
1598
obojí (všechno)
bar
1709
počet hlasů: 5235


Kalendář akcí a událostí
předchozí  Říjen 2020  následující
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

arw Zobrazit akce pro 2020-10right info
star 0 | action: nic | sel: home || uid: 0 | lng: cz | (c) yenda.net 2002-2012