creatores.org  | Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie)

tvůrci, inovace, kreativita, inspirace, nápady, meetpoint, scrapbook


Partneři
(připravujeme)

powered by octopusengine
star
  Vybrané nejčastější kategorie:  
umění | věda a technika | nezařazeno

Příspěvek se svými komentáři a podřazenými zápisy

project Biologie, přírodověda (i chemie, biochemie) | ji
pic
Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda - tedy životověda - věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i vztahy k jejich životnímu prostředí.

Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi. Látky jsou složeny z atomů a z nich složených molekul nebo z iontů (iontové soli a taveniny). Chemie popisuje svým vlastním metodickým a teoretickým přístupem hmotu a navazuje tak na studia fyzikální a předchází studiu hmoty z biologického nebo např. geologického hlediska. Vzhledem k rozličnosti hmoty, která je složena z různých kombinací atomů, chemici často studují, jak atomy odlišných chemických prvků mezi sebou interagují a jaké molekuly a jakým průběhem z těchto interakcí vznikají.
10531 zobraz    27 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-06-16 | Změna: 2020-08-10 21:15:26 | admin


Komentáře


Podřazené zápisy: 26

dila Systema naturae (Soustava přírody) | ji
pic
Stěžejní dílo (první svého druhu) - základ botanické a zoologické systematické nomenklatury.
tree autor | projekt
3260 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2015-01-05 | Změna: 2020-08-10 20:36:02 | admin
lide Carl Linné | ji
pic * 1707 + 1778
Švédský přírodovědec a lékař, zakladatel botanické a zoologické systematické nomenklatury. Vytvořil také pojem druh jako základ přirozené soustavy organismů.
link odkaz
3245 zobraz    1 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2015-01-05 | Změna: 2020-08-10 19:52:02 | yenda.net
akce Neuropsychiatrické fórum | cz
pic | Místo: Kongresové centrum Univerzity Karlovy
Celetná 20, Praha 1


link odkaz
3305 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2013-12-06 | Změna: 2020-08-10 17:20:52 | Paní Liška
dila Millerův-Ureyův experiment | ji (1952)

Experiment, který se snažil navodit podmínky, které měla Země zhruba před 3,5 miliardami let, a zkoumat možnost vzniku života chemickými procesy. Konkrétně testoval hypotézu Alexandra Oparina a J. B. S. Haldaneho, která navrhovala postupný vznik života z anorganických látek chemickými reakcemi. Byl proveden v roce 1952 a publikován roku 1953 Stanleyem Millerem a Haroldem Ureyem pracujícími na Chicagské univerzitě.
Po smrti Stanleyho Millera v roce 2007 vědci zkoumali ampulky se vzorky z původního experimentu a našli v nich více než 20 různých aminokyselin.
link odkaz
3074 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2013-10-03 | Změna: 2020-08-10 19:25:39 | admin
dila Každá buňka má jádro | ji (1830)
pic
Jádro bylo první objevenou organelou vůbec. Autorem nejstaršího známého nákresu buňky s jádrem byl nizozemský přírodovědec Antoni van Leeuwenhoek. Jádro, které nazýval „lumen“, pozoroval v červených krvinkách lososa. Později jádro popsal do značných detailů Robert Brown - zkoumal stavbu květu orchidejí pod mikroskopem a ve vnější vrstvě květu si všiml struktury, kterou nazval areola či nucleus. Jejich funkci nicméně ani on neznal.
link odkaz
tree autor | projekt
2989 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2013-10-01 | Změna: 2020-08-09 21:34:48 | admin
dila Předchůdce mikroskopu - precizně broušené | ji (1674)
pic

Nizozemský přírodovědec Antoni van Leeuwenhoek objevil jednoduchou metodu, jak vyrábět přesné skleněné kuličky nepatrných rozměrů, které používal jako čočky svých přístrojů, a tak překonal úroveň tehdy dostupné mikroskopické techniky. Tajemství výroby si ovšem celý život držel pro sebe, aby si zajistil vědecké prvenství a prestiž.
Zkoumal pod mikroskopem listy květin, drobný hmyz a poté i vlasy, lidskou krev, kůži, sliny, vodu, pepřový nálev, sperma a mnoho dalších materiálů. Jako prvnímu člověku se mu podařilo objevit, že lidská krev protéká tenkými cévkami (kapilárami) a popsat krevní buňky. Další jeho velký přínos mikrobiologii byl v tom, že roku 1676 poprvé uviděl pod mikroskopem bakterie, které označil jako animalcules („zvířátka“).
tree autor | projekt
3135 zobraz    0 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2013-10-01 | Změna: 2020-08-10 20:32:42 | admin
lide Antoni van Leeuwenhoek | ji
pic * 1632 + 1723
Nizozemský přírodovědec a průkopník mikroskopie. Občanským povoláním obchodník s textilem, zeměměřič a výrobce mikroskopů, vědeckému výzkumu se věnoval pouze jako amatér, dosáhl v něm však výsledků prvořadé důležitosti. Stal se objevitelem mikroorganismů, krevních buněk, spermií, svalových vláken a dalších mikroskopických útvarů a je nazývám „otcem mikrobiologie“.
link odkaz
3376 zobraz    0 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2013-10-01 | Změna: 2020-08-10 17:46:18 | admin
dila DNA (deoxyribonucleic acid) | ji (1953)
pic

DNA je pro život nezbytnou látkou, která ve své struktuře kóduje a buňkám zadává jejich program a tím předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu.
Správný dvoušroubovicový model poprvé představili v roce 1953 v časopise Nature James D. Watson a Francis Crick, pozdější laureáti Nobelovy ceny.
link odkaz
3650 zobraz    2 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-08-16 | Změna: 2020-08-10 20:38:43 | admin
lide Antonín Holý | cz
pic * 1936 + 2012
český chemik a jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století. Je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS, hepatitidy typu B či oparů. Lék Viread, který vznikl na základě Holého výzkumů, je v současné době nejúčinnějším dostupným lékem proti AIDS.
link odkaz
3933 zobraz    2 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-07-19 | Změna: 2020-08-10 15:31:00 | yenda.net
cit  Citáty
Věda vyžaduje opravdu hodně práce.
Zbývá objevit a uvést do vzájemných souvislostí prakticky všechno. Bude to práce pro několik generací.
lide Konrad Lorenz | ji
pic * 1903 + 1989
Zakladatel moderní etologie, kterou propagoval i prostřednictvím knih určených veřejnosti. Byl učitelem českého etologa světového významu, Zdeňka Veselovského.
Za značný přínos pro biologii i pro poznání člověka mu byla společně s jeho přáteli Nikolaasem Tinbergenem a rakouským zoologem Karlem von Frischem udělena v roce 1973 Nobelova cena za fyziologii a medicínu.
link odkaz
3491 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-07-16 | Změna: 2020-08-10 14:07:35 | Efu
dila Mendelovy zákony dědičnosti | cz (1863)
pic
Mendel se letech 1856–1863 věnoval křížení hrachoru a sledování potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti.
Shrnují pravidla, která se uplatňují při dědičnosti znaků pohlavím neovlivněných, které kódují geny náležícími k různým genovým vazebným skupinám. Tato pravidla přímo vyplývají z prací Gregora Mendela, nicméně on sám je takto explicitně nedefinoval.
link odkaz
tree autor | projekt: Gregor Johann Mendel
3275 zobraz    0 ntree    0 comm    | 5 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2020-08-10 05:34:29 | admin
lide Gregor Johann Mendel | cz
pic * 1822 + 1884
přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně.
link odkaz
3742 zobraz    1 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2020-08-10 06:21:11 | admin
dila Morganovy zákony dědičnosti | cz (1911)
pic
Morganovy zákony dědičnosti objevil americký genetik Thomas Morgan, při svých pokusech s octomilkami (Drosophila melanogaster), kterými chtěl vyvrátit teorii o umístění genů na chromozómech. Namísto toho ji potvrdil. Jsou tři:

1. Geny jsou lineárně uspořádány na chromozómech.

2. Geny jednoho chromozómu tvoří vazebnou skupinu. Počet vazebných skupin organismu je shodný s počtem párů homologních chromozómů, které má.

3. Mezi geny homologického páru chromozómu může prostřednictvím crossing-overu probíhat genová výměna. Frekvence crossing-overu je přímo úměrná vzdálenosti genů.
tree autor | projekt: Thomas Morgan
3268 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2020-08-10 13:44:06 | admin
lide Thomas Morgan | cz
pic * 1866 + 1945
Americký genetik. Studoval historii přírody, zoologii a makromutace u octomilky (Drosophila melanogaster). Je považován za jednoho z nejvýznamnějších genetiků historie, neboť prokázal, že geny jsou umístěny na chromozómech a na základě tohoto poznatku zformuloval Morganovy zákony dědičnosti. Zejména pro tento objev mu byla v roce 1933 udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu. Jako první tak získal tuto cenu za práci v oboru genetiky. Za svůj život napsal 22 knih a 370 vědeckých pojednání.
link odkaz
4059 zobraz    1 ntree    1 comm    | 2 star
Zápis: 2012-07-13 | Změna: 2020-08-10 12:41:33 | admin
project Zooniverse | en
pic
Na těchto stránkách je rozcestník, který navede na cestičku každého, kdo by se chtěl dostat k vědeckému výzkumu v polích, kam se většinou "obyčejný smrtelník" nachomýtnout nemůže a může dokonce pomoci přímo od svého počítače!
link odkaz
3378 zobraz    0 ntree    1 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-19 | Změna: 2020-08-10 19:14:08 | Efu
group Středoevropská asociace přátel zoologických zahrad | cz

Warning: getimagesize(http://www.ceaf.cz/pic/logoceaf.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /www/doc/www.creatores.org/www/_stream_tab.php on line 86
pic

Asociace, která sdružuje všechny nadšence zoologických zahrad. Součástí publikování novinek o dění v zahradách jsou také společné výlety a především každoroční "univerzity" pro děti přímo v nějaké zoo ČR. V partě členů je spousta nadšených sběratelů propagačních materiálů, stejně jako přímo aktivní chovatelé a zaměstnanci zoologických zahrad.
link odkaz
3254 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-06-19 | Změna: 2020-08-10 19:14:05 | Efu
lide Alexander Fleming | cz
pic * 1881 + 1955
Skotský lékař známý objevem baktericidních účinků lysozymu, ale hlavně získáním penicilinu z plísně Penicillium notatum.
Za objev penicilinu získal Fleming společně s Floreyem a Chainem Nobelovu cenu za medicínu.
link odkaz
3597 zobraz    0 ntree    0 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-03 | Změna: 2020-08-10 19:42:03 | admin
cit  Citáty
Žij, jak máš a užívej svého času. Nic zde není tak trvalé, jako pomíjivost.
lide Alfred Russel Wallace | cz
pic * 1823 + 1913
A.R.Wallace byl významným přírodovědcem, který se živil dodáváním exemplářů do sbírek soukromých sběratelů a muzeí. Jen málokdo ví, že tento člověk si ve zhruba témže období jako Darwin pohrával s myšlenkou vývoje druhů. Jednou se s Darwinem krátce setkal a Darwin postřehy z jeho dopisů využíval na podporu svých teorií. Pan Wallace je také označován také za otce biogeografie. Kromě biogeografie či popsání přírodního výběru také např. přišel s myšlenkou, že výstražné zbarvení u živočichů se vyvinulo za účelem upozornit predátory.
link odkaz
3776 zobraz    0 ntree    1 comm    | 3 star
Zápis: 2012-05-30 | Změna: 2020-08-10 17:51:15 | Efu
lide Charles Darwin | cz
pic * 1809 + 1882
Britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Evoluční teorii opíral o přírodní výběr a pohlavní výběr. („Pohlavní výběr závisí na převaze určitých jedinců nad druhými stejného pohlaví, což se týká propagace druhů; zatímco přírodní výběr závisí na vítězství obou pohlaví, v každém věku, za normálních podmínek života.“- Charles Darwin, 1871.)
link odkaz
3842 zobraz    0 ntree    0 comm    | 4 star
Zápis: 2012-05-17 | Změna: 2020-08-10 03:55:05 | admin
cit  Citáty
Matematik je slepý člověk v temné místnosti hledající černou kočku, která tam není.
Škola a výchova v ní mi nedaly nic.
Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.
Hudba je starší než lidská řeč.
Největší agrese vzniká mezi nejbližšími živočišnými druhy.
Člověk by nedosáhl nikdy panujícího postavení ve světě bez používání rukou, těchto nástrojů, tak podivuhodně poslušných jeho vůle.
Příroda se snaží lhát vám přímo do očí.
lide Dmitrij Ivanovič Mendělejev | cz
pic * 1834 + 1907
Je objevitelem periodického zákona prvků (1869). Geniálnost jím objeveného uspořádání chemických prvků, které je projevem pochopení přirozeného vztahu mezi prvky, potvrdilo studium rentgenových spekter a kvantová mechanika.
link odkaz
4517 zobraz    1 ntree    0 comm    | 2 star
Zápis: 2012-05-17 | Změna: 2020-08-10 20:53:19 | admin
cit  Citáty
Bez usilovné pracovitosti není ani talentů ani géniů.
dila Periodická tabulka prvků | ji (1869)
pic

nebyla vytvořeana ani vynalezena, ale důmyslně sestavena a objevana
link odkaz
tree autor | projekt: Dmitrij Ivanovič Mendělejev
4282 zobraz    1 ntree    0 comm    | 1 star
Zápis: 2012-08-05 | Změna: 2020-08-10 14:57:23 | admin
project Člověk a jeho zdraví | cz

k péči o zdraví se asi nedá přistupovat vyloženě tvůrčím způsobem (pokud není ověřený a funkční) ale různé použitelné návody či rady se mohou vyskytnout - například i o hubnutí, o udržení kondice apod.
6566 zobraz    5 ntree    1 comm    | 3 star
Zápis: 2012-06-18 | Změna: 2020-08-10 16:47:44 | admin
Přihlášení
uživatel:

heslo:  nebo

zapomenuté heslo?
help Nápověda
rules Pravidla skupiny

Náhodně vybraný citát cit
Lepší blázen s nápadama, nežli chytrák bez fantazie...
neznámý

Anketa stat
Zajímá mě hlavně
umění
bar
1887
věda a technika
bar
1574
obojí (všechno)
bar
1675
počet hlasů: 5136


Kalendář akcí a událostí
předchozí  Srpen 2020  následující
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

arw Zobrazit akce pro 2020-08right info
star 0 | action: nic | sel: single || uid: 0 | lng: cz | (c) yenda.net 2002-2012